Nasze testy

Testy – POLUTEST® oraz PENSULF

zostały opracowane i opatentowane w nieistniejącym już Instytucie Mleczarstwa w Warszawie,  Stacja Doświadczalna w Olsztynie. Jestem współtworcą obydwu biowynalazków  (opis patentowy PL 160080 B1 oraz PL 196107 B1). Po likwidacji Instytutu (rok 2006) prawa do produkcji nabyło Laboratorium Analiz Mleka Lab-Mlek Sp. z o. o. w Olsztynie, gdzie produkcja była kontynuowana do września 2019 roku. W czerwcu 2019 r.  Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło decyzję o jej likwidacji. Dalszą produkcję i dystrybucję testów przejął podmiot gospodarczy o nazwie POLUTEST Barbara Kawiorska z siedzibą w Olsztynie. Firma początkowo była zlokalizowana  w budynku przy ul. Tuwima 1. Obecnie funkcjonuje  w obiekcie L-1 przy ul. Trylińskiego 8, laboratorium 113 w   Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym.

POLUTESTY

są produkowane w oparciu o składnik biologiczny- biomasę bakteryjną szczepu testowego Bacillus stearothermophilus var. calidolactis i inne suche składniki odpowiednio dobrane jakościowo i ilościowo tak, aby preparat wykazywał maksymalną wrażliwość wobec substancji hamujących, i aby czas wykonania oznaczenia nie przekraczał 3,5 godzin, a uzyskane wyniki były jednoznaczne i porównywalne z innymi metodami zalecanymi przez międzynarodowe organizacje standaryzacyjne. Testy oferowane są w postaci proszku przygotowywanego w porcjach do jednorazowego użycia z dołączonym odczynnikiem uwadniającym. Dzięki utrwalonej formie  zachowują pełna aktywność przez 18 miesięcy. Charakteryzuje je bardzo prosty sposób wykonania oznaczenia, czytelność, jednoznaczność i powtarzalność wyników oraz szeroki zakres wykrywalności substancji hamujących. POLUTEST pozwala wykrywać antybiotyki wszystkich grup stosowane w lecznictwie weterynaryjnym, preparaty farmaceutyczne oraz środki dezynfekująco-myjące.

Na czym polega oznaczenie?

Oznaczenie polega na uwodnieniu preparatu 0,3 ml odczynnika uwadniającego, naniesieniu próbki badanego mleka w ilości 0,1 ml, inkubacji 3h ± 15 min. dla POLUTESTU M lub 3h 15min. ±  15min. dla POLUTESTU MS w temp. 640C w bloku grzejnym, 650C w łaźni wodnej, bądź 670C w termostacie oraz odczycie wyników na podstawie zmiany barwy wskaźnika wskutek wzrostu szczepu testowego (Bacillus stearothermophilus var. calidolactis). Wynik odczytuje się na podstawie zabarwienia żelu. Barwa sino-fioletowa wskazuje na obecność pozostałości substancji hamujących w mleku, a żólta na ich brak.  

Nasz asortyment

Aktualnie posiadamy w sprzedaży następujące rodzaje testów:

POLUTEST® M         – do wykrywania antybiotyków

POLUTEST ® MS      – do wykrywania antybiotyków i sulfonamidów

Zestaw  podstawowy :
–  20 testów  w probówkach zwykłych typu JUMED lub EQUIMED    
–  statyw  kartonowy
–  odczynniki do uwodnienia POLUTESTU
–  folia samoprzylepna do uszczelniania probówek w czasie inkubacji       
lub
– 100 testów w probówkach typu EPPENDORF
– odczynniki do uwodnienia POLUTESTU

 Każdy zestaw testów  (najmniejsze opakowanie jednostkowe), a więc:
-20 testów w probówkach zwykłych o śr. 11,7 mm typu JUMED lub EQUIMED
 albo
-100 testów w probówkach o średnicy 10,4 mm typu EPPENDORF
– zaopatrzony jest w odczynnik uwadniający.

Probówki zwykłe przeznaczone są do inkubacji w blokach grzejnych typu  ELPIN+ (LUBAWA),  natomiast probówki eppendorf do inkubacji w blokach grzejnych STD.

PENSULF to suchy, gotowy preparat do identyfikacji penicylin i sulfonamidów oraz ilościowego oznaczania penicylin o trwałości 24 m-cy w temp. chłodniczej, opracowany w Instytucie Mleczarstwa w Warszawie Stacja Doświadczalna w Olsztynie wg PN-A-86033:2002,  walidacja- -Laboratorium Analiz Mleka Lab-Mlek Sp. z o. o. w Olsztynie/procedura własna wg PN-A-86033:2002

Preparaty PENSULF mogą służyć do badań potwierdzających wyniki testu jakościowego i do podjęcia decyzji administracyjnej w przypadku wykrycia próbki z pozostałością penicylin przekraczających dopuszczalny maksymalny poziom (MRL) tj. 4ppb (µg/kg) 

Gotowy preparat PENSULF:

 (suchy zestaw 1 szt) – do przygotowania  10 płytek testowych do zbadania 20 próbek mleka

Skład:
– suchy komponent odżywczy
-liofilizat przetrwalników Bacillus stearothermophilus var.calidolactis ATCC 10149
-penicylinaza fiolka
-kwas p-aminobenzoesowy (PABA) cz.d.a. fiolka
-trimethoprim/odczynnik cz.d.a.
-materiały pomocnicze do określenia stężenia penicylin, instrukcja wykonania oznaczenia

Chcesz sprawdzić nasze testy zupełnie za darmo?

Wypełnij formularz zamieszczony na stronie, a wyślemy Ci darmowe próbki!